–(L) Hej Isabelle, välkommen till Bra Bättre Agil-podden!

–(I) Tack så mycket!

–(L) Det är jättekul att få intervjua dig! Du jobbar på Fyndiq som agil coach. Vi sitter här på Fyndiqs kontor i Stockholm, och bakom oss hör vi både pingisspelande och arbete från customer service. De som inte känner till Fyndiq, vilka är ni?

–(I) Ja precis. Fyndiq är en marknadsplats, en webbplats där återförsäljare kan sälja sina produkter. Våra kunder kan välja av det samlade utbudet av de här återförsäljarna så det är ett väldigt stort produktutbud. Man kan helt enkelt handla på Fyndiq, det är en E-handel!

–(L) Och vilka är det som handlar?

–(I) Ja det är mest unga personer, framförallt kvinnor. Och det är den målgruppen vi arbetar mest med.

–(L) Är det något segment som är mer populärt? Jag har sett på er webbsida att ni har ett väldigt stort utbud med flera hundratusentals varor.

–(I) Ja precis. Det som går väldigt bra är mobil och mobilaccessoarer, men även smink och skönhet och dom kategorierna.

–(L) Ok, spännande! Och du jobbar som agil coach här, vad innebär det, vad är din roll?

En roll – två delar

–(I) Jag har egentligen två delar av min roll här. Den ena delen är att jag har personalansvar för vårt utvecklingsteam här, som är runt tjugo personer. Den andra delen är att jag coachar i agilt i de team som behöver mig helt enkelt. Just nu coachar jag ledningsgruppen på Fyndiq, och även vårt julteam, som jobbar mot att leverera på julhandeln.

–(L) Ok berätta mer, vad innebär personalansvaret?

–(I) Precis, mer praktiskt så är det liksom lönesättning och tidsrapportering, men det är ju en liten del av det, en väldigt administrativ del. Framför allt handlar ju det om ”one to one”, alltså en till en-coachning av de här individerna. Det är egentligen något som jag gör för första gången i min roll här på Fyndiq. Det agila handlar ju så mycket om människor, människors förmåga och deras möjligheter att bidra, och jag känner att här får jag möjlighet att jobba med dem, både individuellt men också att se dem i teamen. I hur de jobbar i teamen, vad de bidrar med, hur de mår. Så att de här två ihop gör det till en väldig unik kombination i den här tjänsten på Fyndiq. För mig har den varit otroligt mycket mer givande!

–(L) Spännande! Du sa något om givande, när trivs du som bäst på jobbet? Är det några arbetsuppgifter eller tillfällen som du känner att du mår extra bra va?

–(I) Min största passion är ju att se människor växa, utvecklas och må bra och tycker att det är roligt att gå till arbetet och känna att man bidrar. Då mår jag som bäst, när jag har sett det hända hos individen egentligen. För mår individen bra och känner att man tillför något och att man växer som människa då bidrar ju det såklart till teamets framgång och företagets framgång. Så jag tycker att det är det absolut roligaste med mitt jobb!

Utmaningar

–(L) Om vi vänder på steken då: vad finns det för utmaningar med att vara agil coach?

–(I) Det är ju att räcka till och ha energi. Ha energi till alla människor och till alla team. I en agil förändringsresa så krävs det väldigt mycket lösningsfokus och att man blickar framåt och vill förändra för att förbättra. Och det kräver ju mycket energi att hålla det uppe, och hålla det med fokus framåt. Det gäller både på individ- och teamnivå, men även företagsnivå. För att all form av förändring är ju, kan vara smärtsam. Det är ibland mer för vissa personer och ibland mindre för andra. Olika team hanterar det olika. Min största utmaning är att hålla energin uppe. Och räcka till. Min tid just nu är att jag får prioritera helt enkel, var jag lägger min tid: ”var gör min roll som agil coach som mest nytta just nu för företaget?” Och då lägger jag min tid där.

Naturlig ledare

–(L) Agil coach är ju en rätt modern eller ny roll inom många olika organisationer, hur kom du in på att du skulle jobba som agil coach? Vad är din bakgrund och erfarenhet?

–(I) Jag utbildade mig som projektledare. Var en väldigt naturlig ledartyp väldigt tidigt, gick den banan. Jag plitade på min första webbsida när jag var elva år tror jag. Så den banan har varit väldigt enkel för mig, att välja webb- och systemutvecklingsvärlden men att ta en ledande position. Min utbildning i projektledning var delvis traditionell i metodik, ekonomi och sådana saker, men styrkan där var den egna reflektionen över sitt eget beteende som ledare, mycket teamutveckling och team- building. Mycket fokus på det. Det var två tuffa år att komma till många sådana insikter men en enorm lärdom framåt. När jag kom ut i arbetslivet så var det väldigt…, då kändes de här traditionella och stela projektstyrningsmetodikerna inte rätt för mig i de insikter jag hade fått. Då hittade jag agilt ganska fort efter det, och även tack vare Valtech där jag jobbade som konsult i många år, så var det agila arbetssättet där, så man gör när man jobbar med Valtech som konsultföretag. Jag fick min agila skola där i att vara konsult och att jobba i olika branscher, med olika typer av människor och med olika typer av team. Så jag lärde mig praktiskt där. Men rollen var fortfarande lite sådär agil projektledare, förvaltningsledare, där det är väldigt teknikfokuserat på webbutveckling, intranät, appar och sådana saker. Och sen har den här rollen fallit sig helt naturligt för mig, att helt enkelt gå ifrån leveransansvaret som en projektledare ofta har på sig. Jag sökte mig vidare från Valtech och hamnade på JM bygg och jobbade där i två år, men hittade inte riktigt rätt där heller. Så här äntligen på Fyndiq får jag möjligheten att bara fokusera på människor och processer, och har inte leveransansvaret längre. Det kanske är det som gör skillnaden från agil projektledning till att bara vara agil coach. För du har då möjlighet att slippa den där inre kampen om leverans eller person och process, det behöver inte jag hantera längre. Andra hanterar leveransen: vad ska vi göra? Medan jag jobbar med hur vi gör det. Oj nu vart det långt haha!

–(L) Men jätteintressant, spännande resa! Det är ju många som inte ens vet att det finns agila coacher eller vad det innebär så det är jättespännande att höra hur du har kommit in i den här rollen. Det som jag alltid frågar de som jag intervjuar i podden, är vad agil innebär för dig? Jag uppfattar att det finns ett agilt manifest och det finns principer kring det, men det kan ju uppfattas och tolkas på olika sätt. Så vad innebär egentligen agil för dig och för Fyndiq?

Människan i fokus

–(I) Agilt för mig är väldigt mycket människor, alltså att jobba med människors utvecklingsförmåga. Och i och med att man gör det bidrar det mycket till att skapa bra resultat, och det handlar också mycket om att man jobbar i de små iterationerna och att man har användaren i fokus. Vilket också är människan helt enkelt, du har människan som du ska leverera till i fokus och på det du ska göra. Du jobbar mycket med processerna såklart och diskuterar det i gruppen. För mig är det väldigt mycket kring människan och hur vi kommunicerar, hur vi samarbetar och vem vi faktiskt ska leverera till.

–(L) På Fyndiq så har ni startat en resa av att transformera hela företaget till att jobba agilt. Vad innebär det?

–(I) Agilt startade ju i systemutvecklingsbranschen, myntades där, men de principerna kring att jobba kundfokuserat och att jobba mer med samarbete och kommunikation, det fungerar ju egentligen på hela affären. Fyndiq som är ett produktbolag där vi har vår produkt på nätet, där mycket handlar om utveckling och väldigt snabba cykler som krävs för att vi ska hinna med att svänga på marknaden, E-handelsmarknaden är ju väldigt snabb idag, och där behöver Fyndiq vara snabba för att svänga med. Det betyder ju inte att tekniken behöver vara snabb, utan det är hela affären. Och det är det som Fyndiq har förstått, och då handlar det om att vi sätter samman våra team i korsfunktionella team, som betyder att vi använder den expertis vi behöver ha inom ett visst område av produkten. Då jobbar vi med en kundresa, och det är då vilken resa våran kund gör med oss. Det kan vara att innan de kommer till sajten, att de ser oss på Instagram eller hör oss i radio, och det intryck de får redan då, den resa de startar med Fyndiq ska ju följa dem hela vägen, ända tills de har köpt en produkt eller pratat med kundtjänst eller rekommenderat Fyndiq eller produkten vidare. Så det handlar mycket om att få in hela affären i det här sättet att arbeta och skapa de här små iterationerna där vi levererar med kunden i fokus genom hela affären.  Till exempel på vår customer service, att vi helt enkelt är helt med på vad vi gör på vår återförsäljarsida samtidigt som de på kundtjänst kan möta upp mot det, och det är en enorm styrka i att se hela bilden inom samma del av kundresan. Mer praktiskt innebär det att vi har olika kompetenser i samma team. Det kan ju vara till exempel vår social media-manager, våran designer och en utvecklare som jobbar tillsammans i ett team där man får med alla delar som behövs för att kunna leverera. Hela vägen från idé till kunden.

–(L) Du sa att du coachar ledningsgruppen också, vad går arbetet ut på där?

–(I) Det är ju väldigt viktigt i en agil organisation att cheferna släpper på eventuella kontrollbehov och detaljstyrning. Och släpper ner det ansvaret till teamen som ska leverera, och istället skiftar sitt fokus som chefer och ledare här, till att coacha personalen och sina medarbetare i vad de behöver för att kunna leverera på bästa sätt i sina team. Och också vad som förväntas av dem, sätta förväntansbild och jobba med målbilder för sitt specifika område och expertis. Framförallt utveckla så att människorna växer och känner att de bidrar och uppfyller sin del här. Så det är det fokuset som jag har med ledningsgruppen och våra chefer.

–(L) När började ni med den här resan till att göra den agila transformationen?

–(I) Hela resan startade väl för ungefär ett år sedan där man började införa de agila principerna på utvecklingen. Där hade man varit ett rätt litet företag tidigare, där man inte hade haft det här, utan det hade mest varit ”ongoing”, det bara löpte på. Då tog man in product managers och agila coacher och började jobba in det på systemutvecklingen, så då började resan. Det här avstampet i att göra det för hela organisationen har börjat nu under hösten, och jag har jobbat med ledningsgruppen i några veckor nu. Vi har också då, jag har tillsammans med VDn jobbat med att ta fram en gemensam agil process som ska fungera för alla produktteam som vi kommer at ha. Den har vi arbetat fram och den kommer faktiskt presenteras och lanseras för hela Fyndiq om bara några dagar. Och sen kommer avstampen i att ”nu jobbar vi på det här sättet framöver” kommer vara från januari.

Reaktioner

–(L) Hur är reaktionerna från medarbetarna hittills?

–(I) Från teknikhåll med våra utvecklare som har jobbat såhär ett tag, de är väldigt, det är ju så man gör i systemutvecklingslära och har gjort länge, där ser man positivt på att vi får in business-sidan och att vi slutar skilja på tech och business. Idag är det samma sak, teknik är affärer och affärer är teknik. Det som jag har gjort under hösten är att jag har gjort en test på det här julteamet, och det handlade ju om att förankra detta med korsfunktionella team i hela företaget. Då gjorde vi så att vi satte samman ett korsfunktionellt team av olika personer från olika, idag avdelningar av företaget, i ett och samma team och låtit dem jobba tillsammans under en period för att bygga ambassadörer för det här sättet att arbeta. Vissa har ju egentligen aldrig jobbat agilt med att jobba med standups, backlogs, så mycket har varit nytt. Men det som framförallt har gett väldigt mycket och det som de har sett vinst i direkt är ju det nära samarbetet, kommunikationen och teamkänslan att ”vi gör detta tillsammans”, att ”vi ska leverera på julen”. Och också att våra chefer har jobbat mycket mer med en målbild och att supportera det här teamet och inte var en del av det. Utan länka själva leveransen till teamet och lita på att de gör det. Nu är vi ju mitt inne i detta, snart är det Black Friday och det är såklart mycket fokus på det och leveransen. Men samtidigt har vi skapat ett team som gör det tillsammans och som hjälps åt, och de kommer vara väldigt viktiga ambassadörer nu när vi gör det här för hela företaget.

–(L) Det låter otroligt spännande! Du var lite inne på fördelarna med att ni har börjat den agila transformationen, vad skulle ha hänt om ni inte skulle gått in i den agila transformationen?

–(I) Det är det! Jag tror att man som företag idag måste vara mycket mer flexibel i sitt sätt och mer prestigelös på marknaden, det är ju marknaden som bestämmer vad vi ska göra för något. Och vi måste kunna styra om mot den mycket snabbare. Det gäller ju inte bara teknik, utan hela affären som måste styra om mot marknaden. Jag hörde i ett tidigare avsnitt av podden, någon som pratade om Titanic, som visste att de behövde svänga men inte hade kapacitet att göra det. Och där tror jag att många företag kommer att hamna, att man får problem om man inte lyckas svänga efter marknaden och då gäller det hela affären. Det är det som kommer sätta Fyndiq före, för att man kommer att komma svänga som en speedboat helt enkelt.

–(L) Så att vara proaktiv i hela marknaden?

–(I) Exakt! Fokus på kunden, vad vill kunden, kunna ändra fokus snabbt, hålla dem i fokus.

–(L) Är det fler än du som jobbar som agil coach?

–(I) Vi håller på att anställa, rekrytera två stycken agila coacher till. Så just nu är jag ensam i den här rollen, men tanken är då att vi ska vara tre agila coacher.

–(L) Och hur många medarbetare är ni?

–(I) Vi är runt 65.

–(L) Spännande. Tror du Fyndiq kommer växa?

–(I) Det tror jag, absolut! Jag tror Fyndiq kommer växa under nästa år.

–(L) Är det ett mål? Vissa företag trivs ju att vara så som de är och har inte en ambition att växa.

–(I) Jag tror att Fyndiq har försökt att växa ganska aggressivt tidigare och inte lyckats med det, därför tror jag man har en strategi där man jobbar mer med långsiktighet i det vi gör, i våra tekniska lösningar till exempel, att vi skapar lönsamhet snabbare och har det i fokus. Så jag tror man har ambition att växa men i mycket rimligare takt kanske än vad man har haft strategier om tidigare.

–(L) Era kunder är väl oftast privatpersoner?

–(I) Ja precis. Eller vi har två typer av kunder: den ena är privatpersonen som köper på sajten, den andra är ju vår återförsäljare som säljer på sajten.

–(L) Vad tycker de om att ni jobbar agilt, kan de märka det?

–(I) Jag tror att de kan märka det i form av att vi kommer att lyssna på dem ännu mer och att vi kommer att leverera mycket snabbare i vad de vill. Både handlarna och kunderna på sajten.

–(L) Vilka agila metoder använder ni? Du har varit inne på att ni har standups.

Minimum agil

–(I) Vi använder egentligen två och det är Scrum eller Kanban, och teamen kommer kunna välja den inriktningen själva, det vi går ut med till hela företaget är att man ska vara ”minimum agil”. Det innebär att man ska många olika saker, till exempel att man ska ha en prioriterad product backlog och att den ska vara en visualiserad board som alla ska kunna ta del av på hela företaget. Så det är två delar. De andra är att man ska ha dagliga standups i sina team, och att vi jobbar med ”working agreements”, och det är ju viktigt att vi pratar om hur vi ska göra saker i det här teamet och att man har ett commitment från alla i teamet att ”såhär jobbar vi i vårt team och vi har en ömsesidig respekt inför det”, och att man faktiskt pratar om det, ”hur ska vi göra det här på bästa sätt?”. Och sen, den sista, är att hela tiden reflektera, att ha retrospektiv, att reflektera över hur man gör saker och ting, att man gör rätt saker. Utvärdera helt enkelt, både process, men också att man tar med till den enskilda individen. Att man reflekterar över hur man bidrar: ”bidrar jag i det här teamet, borde min kompetens finnas någon annanstans där jag skulle bidra mer?” Så hela tiden reflektera över varför man gör saker och hur man gör.

–(L) Är et några metoder som ni har funderat på men valt bort för att de inte passar just här?

–(I) Nej egentligen inte. Det är ju lite så med det agila och principerna, att man samarbetar över även om du har fasta processer och tools, de är liksom ett stöd. Vi använder dem som vi tror kommer fungera för det här teamet. Så att följa en slavisk metod är inte det viktiga, utan vi använder de verktyg som vi tror kommer att fungera.

–(L) Och när tror du att det inte funkar att ha ett agilt synsätt? Det passar ju kanske ganska många som är digitala eller som arbetar med digital utveckling eller systemutveckling.

Agil även på hemmaplan

–(I) Ja det kanske är en fördom som har satt sig eftersom det kommer från systemutvecklingssidan, där förändringen har gått så snabbt som den har så har det ju krävts att man har hittat ett annat sätt att göra saker och ting på. Men eftersom förändring och utveckling går så snabbt överlag i alla branscher egentligen, så jag vet inte. Jag skulle säga nej. Jag kan inte tänka mig nåt ställe, sätt, process, företag eller bransch där det inte skulle fungera. Jag har i alla fall inte sett det eller varit där. Jag tror att delar av det mindset som agil är, kan fungera för alla. Jag har till och med prövat det på min treåring och min sexåring därhemma, och gjort en Kanban-tavla på kyl och frys med små bildkort med vad de behöver göra varje dag, så får de flytta dem när det är klart. Och det funkar hur bra som helst. Det är så här att ”mamma vi har inte badat idag!”, då sitter kortet där till vänster att det är dags att bada. Så flyttar de kortet till höger när det har badat! Så det funkar faktiskt även hemma!

–(L) Härligt! I ett agilt synsätt så är ju teamen mer självgående, och det kräver mer ansvar också från teammedlemmarna. Hur tycker du att man ska arbeta med och stötta det personliga ledarskapet eftersom det kanske inte finns någon tydlig ledare som driver?

Chefers roll

–(I) Ja det är egentligen de chefer och ledare vi har som kommer in, där deras roll blir oerhört viktig i det här. Och det är ju att de helt enkelt släpper att jobba med leverans och plocka enkla uppgifter, utan att de jobbar med människorna att utveckla dem och deras personliga ledarskap. Och det r den rollen cheferna ska ha i en agil organisation. Det är det jag hjälper ledningsgruppen med nu, att göra det skiftet i sitt sätt att leda. Vissa har det mer naturligt, andra inte. Vissa har en ryggsäck av olika erfarenheter. Det är väldigt olika, men det är där den traditionella chefen måste styra om lite och vara den där coachande ledaren och lyfta sina medarbetare.

–(L) Vad krävs från själva teammedlemmen, vad behöver den egentligen för synsätt eller kunskaper eller personlighet för att kunna lyckas med det?

–(I) Jag tror att alla kan lyckas med det. Det spelar ingen roll om man är en mer introvert person eller extrovert, det har inte med det att göra. Det handlar om att varje person tar sig tid att reflektera över sitt eget beteende: varför känner jag, tycker jag så här, varför blir det såhär när jag gör eller känner så?” Att man jobbar mycket med självinsikt egentligen. Och det är inte enkelt. Vissa har enklare för det, att prata om sig själv, och vissa tycker att det är jättejobbigt. Det är just där en ledare, en bra ledare måste hjälpa de personerna. Att hitta rätt sätt för dem att reflektera och komma fram till vad man vill och vad man tycker är viktigt. Det handlar inte alltid bara om jobbet, utan det handlar ju om livet: vad man spenderar sin tid på, på rätt värderingar och på rätt ställe. Är du där du vill? Är man det, känner att man utvecklas och stärks som människa, att man växer i sin yrkesroll och som person, då kommer du troligtvis att stanna kvar på det här stället också. Det kommer kännas bra att gå till jobbet, att du bidrar, att du växer, att du är viktig! Det är superviktigt!

–(L) Så det måste finnas en dialog med både medarbetaren och chef/ledare för att skapa det här?

–(I) Ja! Ibland behövs den dialogen mer och ibland mindre. Det kan vara olika för olika personer men även olika i olika lägen i livet. Men jag tror att den kultur vi har här på Fyndiq är en väldigt, är en kultur där man verkligen tror på den enskilda individen, och där man vill ta till vara på den intelligens som alla människor besitter och där vi vill att den ska bidra i alla led i vad vi gör i innovation, nya idéer och nya sätt att göra saker på. Den kulturen finns verkligen här! Hela Fyndiq är byggt till att det här är ju det vi ska göra och det är såhär vi ska göra det. Det känns i hela auran här att det var ju såhär vi ska göra det, det är nu det är dags med det agila! Att vi tar det hela vägen. Men kulturen och människorna här, de är redan rätt liksom! Det är bara små justeringar vi måste göra för att det ska bli så nu.

One to one

–(L) Du berättade tidigare att du har personalansvar, att du coachar vissa medarbetare ”one to one”, hur fungerar det, hur går de samtalen till och hur ofta är de?

–(I) Just nu har jag samtal enskilt var tredje vecka med varje individ som jag är ansvarig för. Det kan vara olika saker vi avhandlar på samtalen. Ibland kan det ju vara att man har en konflikt med en kollega som man känner att ”hur ska jag lösa det här?”, så behöver man prata ut om det. Ibland kan det vara en situation hemma som påverkar sitt jobb, som man vill berätta om, ventilera, prata om. Ibland kan det vara ”vart vill jag ta vägen, vad vill jag lära mig mer om eller utvecklas inom?” så då pratar man om personlig utveckling. Tiden är ju deras och de får ju egentligen göra vad de vill med den. Mitt jobb blir att utveckla dem och se dem för vilka de är och vilka deras styrkor är och jobba på dem. Och såklart också se svagheter och hjälpa dem att reflektera över dem och få dem att se det som styrkor i stället.

–(L) Jag tänker att det finns många traditionella företag som kanske har utvecklingssamtal en gång om året, men detta är ju ett utvecklingssamtal där individen står i fokus var tredje vecka! Det låter som att man kan komma väldigt långt!

–(I) Man kan komma jättelångt, och det är det som är så fantastiskt! Det händer ju så mycket hela tiden, i våra liv, i omvärlden. Att prata på det sättet en gång om året, det blir ju inte ens relevant. Så att om man ska coacha, hjälpa en person att växa så måste man göra det kontinuerligt, annars är det inte det man gör. Då kanske man, nej jag vet inte vad man gör faktiskt!

–(L) Hur tror du att du själv kommer växa i din roll som agil coach?

–(I) Jag kommer att växa väldigt mycket i den här transformationen av hela företaget, för jag har ju också egentligen jobbat med systemutvecklingsteam tidigare, även om de har varit korsfunktionella. Men här blir det ju hela affären som ska med, för mig har såklart affären varit viktig för att man har kundfokuset, men nu blir det verkligen att alla är med i teamet, och hur det ska funka och den dynamiken- Och det är klart att jag kommer att lära mig mycket i det. Så det ska bli otroligt spännande! Den andra delen är att Fyndiq har ganska mycket personer från olika länder och med olika kulturer, vilket också har gett mig otroligt mycket under den tiden jag har varit här. Att helt enkelt få andra perspektiv och idéer och synvinkel på saker utifrån andra livserfarenheter och olika kulturer. Det har gett mig mycket.

Att glömma bort sig själv

–(L) Har du varit med om några motgångar eller utmaningar som du känner att ”detta var en riktigt knepig situation”, men som har stärkt dig som agil coach?

–(I) Jo det har jag. Jag tog med ett webbutveckllingsteam, för ett väldigt stort företag med över 2500 anställda. Där man vile införa det agila arbetssättet, det var därför man anställde mig, men man hade nog inte insett vad det faktiskt betydde att jobba agilt. Och i en sådan stor och hierarkisk miljö så gjorde det väldigt ont för väldigt många. Både för chefer men också för organisationen som inte riktigt förstod eller hängde med. Där också chefernas roll, måste förändras och att de måste flytta ner ansvar, släppa kontroll och lita på människor. Det var man inte riktigt beredd på där. Jag har väldigt starkt självförtroende, kör på väldigt hårt, vet vad jag vill och vart jag ska ta det här, men när jag aldrig fick bekräftelse på att det jag gjorde var rätt, utan snarare tvärtom från chefshåll. Då sjönk min självkänsla väldigt mycket under den här resan. Den enda som försökte påminna mig om att jag gjorde rätt, var jag själv. Någonstans där på resan glömde jag bort mig själv, vilket resulterade i att jag blev sjukskriven för utmattningssyndrom. Det var ju ett oerhört tungt slag för mig som stark ledare, att gå in i den där väggen. Jag tog slut. Jag glömde ju bort min egen reflektion, at ta vara på mig själv och min egen återhämtning, med två små barn därhemma och så. Och har höga krav på mig själv. Och det går ju inte ihop. Jag var hemma i ett halvår. Det var så att jag kunde sätta mig i bilen och glömde hur man öppnade dörren. Hjärnan var slut. Resan tillbaka från det har såklart varit tuff, och fortfarande, jag är inte samma person som innan. Min lärdom från det är att det personliga ledarskapet och människan, hur viktigt det är! Jag glömde bort det hos mig själv. Jag jobbade med teamet med det och hade fokus på att det skulle funka för dem, men för mig då? I min roll och vad prioriterade jag? Och att komma till den insikten på det tuffa sättet gjorde väldigt ont och var väldigt jobbigt för mig, att förstå att jag inte hade gjort rätt. Men samtidigt gör det ju mig till den ledare jag vill vara idag, att jag förstår det. Den här balansen med vad jag spenderar min energi på, vad som är viktigt för mig, vad jag tycker om, vad jag vill, inte göra saker och ting för andra. Börja säga nej.

–(L) När du blickar tillbaka, är det något du känner att du skulle ha gjort annorlunda?

–(I) Ja absolut. Framförallt hade jag behövt den egna reflektionen och återhämtningen. Jag försummade mig själv helt och tog bort allt det som jag tyckte om. Jag visste inte ens då vad jag tyckte om att göra! Så den här återhämtningen måste ju vara en del av vardagen, och den är jätteviktig. Jag tror att jag skulle ha jobbat mer med de här cheferna som gjorde det tufft för mig. Jobbat mycket mer och närmare dem att förstå vad den här förändringen innebar, och coachat dem en till en. Det gjorde jag inte då, och hade behövt göra det mer. Och kanske gett mig själv mer tid. Jag tror jag är sådär drivande otålig, ”det ska ske nu!” Men det behöver det ju inte, en förändring tar tid och kräver kraft och energi.

Hur ska man börja?

–(L) Hur skulle du rekommendera andra företag som vill jobba agilt att börja?

–(I) Våga prova! Och att helst börja med ett team och ett projekt, som har många beröringspunkter i hela företaget där folk helhjärtat får prova på hur man gör och känna fördelarna som kommer med det. Och bygga ambassadörer inom företaget, jag tror att det är det bästa sättet att börja. Och sen hitta, jag har gjort på olika sätt, vissa team har börjat väldigt strikt med att köra Scrum ”by the book”, det kan vara ett sätt att förstå och att utbilda. Ett annat sätt kan vara att prova sig fram och ha principerna ”in mind” hela tiden men sättet att göra det på är lite mer flexibelt. Så skulle jag rekommendera att man börjar.

–(L) Tror du att vi kommer att få se fler agila coacher i organisationer?

–(I) Det hoppas jag, det tror jag! Definitivt. Jag tror att de närmsta åren kommer fler företag inse att man helt enkelt måste vara den där speedboaten som behöver kunna ställa om mycket snabbare. Och att jobba med förändringsledning och hur man gör saker och ting, för det är ju det agila coacher gör, jobbar med hur. Och att faktiskt lägga fokus på det mer, det kommer att krävas framöver. Sen hoppas jag att vi om tjugo år inte behöver agila coacher längre för då är det bara så man gör. Då får jag hitta något annat haha!

–(L) På vilket sätt kommer den agila coachens roll att utvecklas?

–(I) Jag tror att man kommer ta sig an hela organisationer och att det är där man kommer lägga kraft med agil coach framöver. Den resan kommer nog ta ett tag. Sen tror jag att agila coacher mer kommer att vara ledare i olika positioner, chefspositioner idag kommer att bytas ut mot mer agila coacher.

Framtiden

–(L) Vi har varit inne på dina planer att växa framöver, men hur tror du att Fyndiq kommer se ut om några år? Med den agila transformationen?

–(I) Jag tror att Fyndiq kommer växa i form av att man jobbar ännu mer fokuserat i delar av kundresan. Att vi kan jobba mer med team som fokuserar på mindre bitar av den i form av att vi växer. Då kommer man kunna bli ännu mer fokuserad på de delar där kunden möter Fyndiq. Så det tror jag. Och den resan tar som sagt tid och jag kommer att stanna här så länge som de behöver mig. Så länge det finns ett behov av att jobba mer med hur vi jobbar agilt i olika teamkonstallationer. I och med att vi växer kommer det säkert att finnas ett behov ett tag till. Men mitt mål är som sagt att jobba bort mig själv. Att när jag har coachat klart i hur man jobbar agilt, då ska ju jag kliva ut. Då ska ju inte jag behöva finnas där mer utan teamen ska klara det själva, ledningsgruppen ska klara det själva. Mitt mål är att jag inte ska behövas mer.

–(L) Det kanske är det nya sättet att tänka?

–(I) Det hoppas jag!

–(L) Otroligt spännande! Nu min sista fråga: vem skulle du vilja se intervjuas i podden? Har du något tips på nån person inom agilt?

–(I) Det jag tänkte på är att prata med nån UXare, som jobbar agilt. Det skulle jag vilja höra ännu mer om. För mig har det varit en väldigt naturlig de, att ha UXare med. Och där är vi lite i startgroparana för det här på Fyndiq, men vi börjar nu jobba med att arbeta mer med testning och komma nära kunden. Där jag har varit tidigare, till exempel på Valtech har de jobbat med det länge och är väldigt duktiga på det. Så det finns många personer där som… de skulle jag vilja höra mer om!

–(L) Tack för de tipsen och tack för att du ville vara med i Bra Bättre Agil-podden!

–(I) Tack för att jag fick vara med, jättekul!