Lyssna till när Eva Sjökvist, produktägare på Great Works berättar om hennes roll i det agila teamet och när ett agilt förhållningsätt fungerar som bäst.

Vi pratar om hur Great Works arbetar agilt i deras innovationsarbete och utmaningarna med att ha balans mellan både vision och komplexitet i genomförandet.

Lyssna och sprid gärna avsnittet vidare!

Allt gott,

Lina Horndahl

Hur tänker du?