Trender, lärdomar och insikter. Vad säger forskningen kring agila metoder? Lyssna till Tomas Gustavsson, forskare vid Karlstad universitet för att höra svaret.

Vi pratar om den senaste forskningen inom agilt synsätt och agila metoder, vad som trendar inom agil projektledning och vad dessa trender kan ge oss för ökad kunskap för att lyckas praktiskt i vårt agila arbetssätt.

Vi pratar också om hur det är att uppdatera och komma ut med en ny utgåva av Tomas bok ”agil projektledning” och vad som har förändrats de senaste åren sedan han sist publicerad den. Dessutom går vi in på vilka andra branscher som använder sig av agila metoder och några exempel från marknaden.

Lyssna och sprid gärna avsnittet vidare!

 

Allt gott,
Lina Horndahl

Hur tänker du?