Projektgruppen ska ha en workshop.
Men hur får man alla att delta?
En person pratar alldeles för mycket och en annan säger knappt ett ord.

Hur skapar man som projektledare en balans i teamet och hur kan man som teammedlem själv påverka och anpassa sin kommunikation?

Detta reder jag ut i det här inlägget som handlar om att se styrkan i extraversion och introversion samt hur vi kan anpassa vår kommunikation för att få ut ett så effektivt samarbete som möjligt.

Personlighetstyp

C. G. Jung myntade i början av 1900-talet begreppen extraversion och introversion. Jungs teorier är även grunden för Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), som är ett av världens mest använda personlighetstester vid rekryteringar.

Extraversion och introversion handlar om var vi får energi ifrån och om vi i vår vardag fokuserar på, det Jung kallar, den yttre världen eller den inre världen.

Introversion och extraversion ska ses som ett preferenspar, där en av preferenserna är ditt föredragna sätt. Det betyder att ett av alternativen är det som du kan identifiera dig mest med, det som du har lättast för, eller det som du oftast gör.

Hur är man som extrovert?

 • får energi av att umgås och socialisera med andra
 • agerar först, tänker sen
 • börjar ofta saker på en gång och gillar att få saker att hända
 • vill gärna prata igenom problem med andra
 • bekväm i grupper och gillar att arbeta i grupp
 • kan ha många olika intressen och deltar gärna i många olika aktiviteter
 • kan avbryta andra för man har så mycket att säga.

Hur är man som introvert?

 • får energi av att koncentrera sig och reflektera kring idéer och minnen som finns inne i huvudet
 • tänker först, agerar sen
 • vill reflektera före man pratar och agerar så att man har en klar bild av vad man vill förmedla eller göra
 • föredrar att göra saker själv eller med en eller två personer som man är bekväm med
 • har några få djupgående intressen.

Vad får du energi från?
Vilken är din föredragna preferens?

Du kanske tycker att det är svårt att avgöra?
Det kan det vara.
I många sammanhang måste vi vara kameleonter och förändra hur vi beter oss och du kan därför känna att båda stämmer in på dig. Men det är det vi finner enklast och får mest energi från som är den preferens som du kan utgå från.

En viktig sak att komma ihåg är att det inte finns någon bättre eller sämre typ, alla har sina styrkor eller fallgropar.
Det är också lätt att börja stämpla sig själv och andra i personlighetstyper för hårt och tänka ”ah, du är ju sån”. Vi är alla unika och agerar på olika sätt.

Styrkan med att ha förståelse för introversion och extraversion är även att förstå att vi får energi av olika saker och det påverkar hur vi kommunicerar och beter oss. En person som får energi av att umgås och prata med nya människor kanske slänger sig ut på affärsmingel efter en arbetsdag. Men en introvert kanske hellre väljer att stanna hemma, samlar energi efter arbetsdagens gruppworkshop och ägnar sig åt sitt favoritintresse istället för att vara i nya sociala sammanhang.

Det är också viktigt att komma ihåg att extrovert eller introvert inte hör ihop eller är samma sak som om man är sämre eller bättre på att hantera och agera i sociala interaktioner. Du kan ha förträffliga sociala skills oavsett om du är extrovert eller introvert.

Vad tillför introverta?

Introverta kan själva anse att de tillför arbetsplatsen avslappning, lugn och ro, struktur, tydliga regler, deadlines, tid till reflektion utan onödigt prat.

Extroverta kan ofta se introverta som en tillgång eftersom de ger intryck av att vara pålitliga. De uppfattas också som konkreta, har koll på detaljer, kan ta ett steg bakåt och reflektera när saker går för snabbt fram, och ger arbetsro på arbetsplatsen.

Vad tillför extroverta?

Extroverta tycker själva att de är doers, ger energi till gruppen, tillför omtanke och driv, ser möjligheter, är positivia, är aktiva på möten och skapar social interaktion.

Introverta kan tycka extroverta skapar en bra stämning, ger många verbala förslag, tillför energi, är ett bra bollplank, ofta för diskussioner framåt och tar egna initiativ.

Irritation

Men det finns också saker som man kan störa sig på.

Introverta kan irritera sig på extroverta eftersom de upplever att de inte tänker efter innan de slänger ur sig saker. Att de har svårt att ge utrymme till andra (introverta), ofta säger saker som inte stämmer (eftersom de inte har tänkt efter ordentligt före) och kan skena iväg och prata för mycket.

Extroverta kan uppfatta introverta som irriterande eftersom de upplever att de tar längre tid på sig. En extrovert kan bli otålig på att ett svar inte kommer lika snabbt som man själv skulle ha svarat. Extroverta kan tycka att det går för långsamt för introverta att skapa och kan upplevas som inte lika engagerade i projektet eftersom ansvar och engagemang inte uttrycks verbalt. Extroverta kan också störa sig på att introverta upplever att de fördjupar sig i detaljer, när de själva bara vill komma vidare, och inte är lika sociala.

Alla tillför!

Alla är inte som en själv. Det viktigaste att tänka på är att alla är olika och alla tillför saker på olika sätt. Inget är rätt eller fel. Inget är bättre eller sämre. Bara olika.

Vad bör du som extrovert tänka på?

Att vänta in introverta. Har en introvert fått frågan och ännu inte kommit med ett svar betyder det inte att det inte finns något svar. Snarare att personen vill reflektera först, innan den uttalar sig. Se därför till att vänta in och inte ta över, om svaret inte kommer lika snabbt som du själv skulle ha svarat. Respektera att personen måste få fundera innan hen svarar.

Håller en person på att svara så tänk också på att inte avsluta dennes meningar. Tempo kan skilja sig stort och medan en extrovert ofta tänker och pratar samtidigt vill en introvert se till att reflektionen är gjord först.

Som extrovert kan du också tänka på att du inte behöver prata hela tiden. Projektet kommer förmodligen att gå framåt i alla fall. Ytterligare tips är att tilltala teammedlemmarna med direkta frågor för att medvetet ge mer utrymme till andra.

Vad bör du som introvert tänka på?

Om du har fått en fråga och behöver mer betänketid tänk gärna på att säga till den andra personen att du tänker. På så sätt kan motparten veta att du har förstått frågan men måste reflektera först. Du kan också visa med ickeverbala signaler, så som att nicka eller visa med handen att du måste pausa för att tänka, eller helt enkelt inta en tänkande gest, för att kommunicera att du är med.

Introverta kan också vinna på att avsiktligt ta mer plats i sociala sammanhang eller låta mer för att inte uppfattas som tystlåtna av extroverta.

Lyssna in och anpassa din kommunikation

Varför är det viktigt i en projektgrupp?

Om man öppet kan prata om olikheter som introversion och extraversion så synliggör man olikheter och kan öka medvetenheten om hur alla bidrar på olika sätt. Det kan också ge ökad självinsikt om vad man själv får energi från och hur det påverkar ens egen kommunikation och beteende. Dessutom ger det förståelse för hur andra personer gör för att få energi och hur du som person kan anpassa din kommunikation beroende på vem du talar med. Det skapar också en bättre gruppdynamik, så att alla i gruppen kan känna att de trivs.

Tips till projektledare och projektgrupper

För att få med sig hela teamet där både introversion och extraversion är representerat så finns en del verktyg att ha med sig.

1. Förberedelsetid inför brainstorming-övningar

Ska ni ha en brainstorming-övning där gruppen gemensamt ska spotta ur sig massvis med förslag, se till att ge utrymme för reflektion och tänk på att alla inte kan svara direkt med massvis idéer innan de har fått tid att fundera.

Du som projektledare kan informera någon dag i förväg, ex. via mejl, att brainstorming-övningen kommer att äga rum. I förhand presenterar du vad övningen innebär, vilka frågor som ska tas upp och vad teamet förväntas bidra med. På så sätt får alla möjlighet att förbereda sig och kan delta i övningen på mer lika villkor.

Efter att övningen är presenterad kan du även ge 2-3 minuter till gruppen att enskilt få reflektera och skriva ned sina tankar innan gruppdiskussionen och brainstormingen börjar. På så sätt kommer du att få med dig de introverta på ett bättre sätt än om du börjar på en gång, vilket premierar extroverta som kan ta en uppgift på volley och föredrar att tänka och prata samtidigt.

2. Tydlig talarordning – gå laget runt

Personer med extraversion kommer ofta ta initiativ att prata i gruppen och uttrycka sina idéer verbalt. Eftersom många introverta inte har det behovet, så kan det vara en god idé att lyfta upp hela teamets tankar och idéer genom att gå laget runt. På så sätt får alla prata och bli lyssnade på. Undvik att börja med en person som har introversion eftersom det kan vara svårt att svara direkt. Även här kan man inleda med att ge en minuts tyst reflektion till alla innan svaren kommer. Som projektledare och facilitator kan det också vara värt att tänka på talartiden. D.v.s. se till att alla får lika mycket utrymme. Se till att ingen pratar i flera minuter och några bara säger ett par ord. Då blir det en skev balans i gruppen.

3. Använd direkt tilltal

I gruppdiskussioner där det finns många med extraversion som snabbt, högt och ljudligt säger sin mening kan personer med introversion uppleva att de blir bortglömda. De kan också uppleva att intresset av deras input inte är lika viktigt eftersom de inte får frågan. Genom att använda direkt tilltal och ställa frågan direkt till olika individer blir det lättare att lyfta upp personer som annars inte tar eller får utrymme. Det är så enkelt som att säga ”Robin, vad tycker/känner du?”.

I en övning utövade jag just detta. Gruppen bestod av många starkt extroverta som pratade livligt och tillförde massvis med energi i gruppen samt några introverta som inte fick utrymme att göra sin röst hörd. Efteråt kom en person med introversion fram till mig och tackade mig för att jag hade lyft upp personerna som själva inte tagit lika mycket talutrymme. ”Det är inte ofta det händer men det är väldigt stort av dig och mycket bra.” En sådan enkel gest och medvetenhet kan göra stor skillnad. Personen la till och med till ”dig skulle man vilja ha som chef”. Kanske för att jag visade att alla var lika viktiga och att alla har något att tillföra. Prova du med!

4. Ta eller ge energi

Som projektledare är det bra att tänka på att alla inte får energi av samma saker.
En dag full med möten, workshops och som dessutom ska avslutas med en kväll med sociala teamaktiviteter kan vara en dröm för en extrovert person. Den extroverta är ju bekväm i grupper, gillar att delta i många olika aktiviteter och får energi av att umgås och socialisera.

Men för en introvert person så kan en sådan dag vara givande men även ta energi. För den introverta är det därför viktigt att kunna hitta andningspauser och hämta energi en dag som denna.

Om du som projektledare kanske frågar om teamet ska gå ut och äta lunch så är det för den extroverte kanske ett självklart ja, eftersom det innebär mer energi. Men för en introvert innebär det ännu en aktivitet som ska ta energi. Då kan det vara bra att ha i bakhuvet att det är helt ok att alla inte kommer att vilja följa med.

Som teammedlem och introvert så är det också viktigt att i förväg fundera på hur ens dag kommer att se ut. Vad kan jag göra för att hitta andrum? Om det är att gå en promenad själv, läsa en bok under lunchen eller att bara vara för sig själv för att hinna ta in och smälta dagens intryck. Det vitala är att kommunicera detta till din grupp, så att de förstår varför du väljer att tacka nej till en lunch. Du kan svara så enkelt som ”Nej, tack! Jag känner att jag måste landa lite i egna reflektioner under lunchen, men tack för frågan.”

5. Inte samma behov

Drivkrafter, beteenden och kommunikation är unikt för teamets alla medlemmar. Det betyder också att behovet av att kommunicera är unikt. Om man blir uppmuntrad att prata mer på projektmötena kan detta vara svårt att ta in. En introvert person som jag diskuterade detta med yttrade det väldigt tydligt genom att säga:

Jag har inte behov av att yttra allt till omvärlden, det räcker med att jag tänker det

Mycket tänkvärt!

 

Jag hoppas att du har fått en tydligare bild av hur extroverta och introverta kan fungera i samklang. Jag uppmanar dig till att testa tipsen och tänka till nästa gång du är i en gruppsituation hur du själv och andra kommunicerar utifrån sin preferens.

Kommentera gärna inlägget om du redan har testat eller har någon annan insikt att dela med dig av.

Gillar du inlägget? Dela det gärna vidare till en vän!

Allt gott,
Lina

Referenser:

http://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/mbti-basics/extraversion-or-introversion.htm
Utbildning i ”Ledarskap, grupp- och teamutveckling”, Teknikhögskolan, 2016.

2 thoughts to “Extrovert eller introvert? Så skapar du samklang i gruppen

 • Ewa Röjestål

  Mycket intressant och välformulerad text, Lina Horndahl! Vi människor är alla olika, och vi har mycket att lära av varandra.

  Svara

Hur tänker du?